Armoured catfish Sundaland noodlefish crappie powen, squawfish crocodile icefish sleeper shark.

Contacts

Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA
Phone
+1 234 719 8948
+1 987 654 3210

Follow us

Przepisy ADR

ADR – to umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych sporządzona w Genewie dn. 30.09.1957 roku, aktualizowana w cyklach 2-letnich. Obecnie obowiązuje umowa na lata 2023-2025. Tekst właściwy umowy jest niezmienny.
Modyfikacjom ulegają jedynie załączniki A i B:
  • załącznik A – obejmuje przepisy ogólne oraz przepisy dotyczące materiałów i przedmiotów niebezpiecznych,
  • załącznik B – obejmuje przepisy dotyczące środków transportu i operacji transportowych.

Przepisem krajowym, regulującym przewóz drogowy towarów niebezpiecznych jest Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych.