Armoured catfish Sundaland noodlefish crappie powen, squawfish crocodile icefish sleeper shark.

Contacts

Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA
Phone
+1 234 719 8948
+1 987 654 3210

Follow us

Oferta

Usługi w zakresieKompleksowe doradztwo w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

W ramach prowadzonej działalności oferujemy:

  • ocenę zgodności realizacji przewozu z wymaganiami umowy ADR,
  • szkolenia wewnętrzne dla pracowników firm związanych z operacjami transportowymi: załadunek/rozładunek/przewóz/pakowanie/napełnianie,
  • audyty wewnętrzne pod kątem ADR,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań,
  • sporządzanie sprawozdań powypadkowych,
  • sporządzanie planów ochrony,
  • sporządzanie konspektów odnośnie prawidłowego oznakowania sztuk przesyłek zgodnie wymaganiami umowy ADR.

Ceny ustalamy indywidualnie, po zapoznaniu się ze specyfiką firmy.