Armoured catfish Sundaland noodlefish crappie powen, squawfish crocodile icefish sleeper shark.

Contacts

Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA
Phone
+1 234 719 8948
+1 987 654 3210

Follow us

Kto powinien posiadać doradcę?

Zarówno umowa ADR jak i Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych wprowadzają obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych przez przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje:

  • przewóz
  • załadunek
  • rozładunek
  • pakowanie
  • napełnianie
towarów niebezpiecznych objętych umową ADR. Z obowiązku tego zwolnione są firmy, w których w/w operacje transportowe są wykonywane w ilościach mniejszych niż określa umowa ADR.

Aby ocenić, czy podlegasz pod obowiązek wyznaczenia doradcy – skontaktuj się z nami! Szczegółowo ocenimy zakres działalności Twojego przedsiębiorstwa w obszarze ADR oraz podpowiemy jakie wymagania musisz spełnić bądź z jakich zwolnień możesz skorzystać aby zminimalizować koszta w firmie bądź uniknąć ewentualnych kontroli i kar za niewypełnienie przepisów.