Zarówno umowa ADR jak i Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych wprowadzają obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych przez przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje: przewóz załadunek rozładunek pakowanie napełnianie towarów niebezpiecznych objętych umową ADR. Z obowiązku tego zwolnione są firmy,…