• Tel: 692 475 960
  • E-mail:majewski_ADR@wp.pl

ADeR
TOMASZ MAJEWSKI

Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego (doradca ADR, DGSA)

DORADCA DS. PRZEWOZU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Zajmuje się i czuwam nad prawidłowym przewozem drogowym towarów niebezpiecznych.